HADSUND EGNSMUSEUMS HISTORIE. 21. DEL

Julekalender 21. Dec. 2014

Senere i 1986 var museet så heldig at erhverve et af fotograf Marthinus Petersen specielle håndbyggede panorama kameraer, samt en mængde glasplader med billeder fra Hadsund og omegn.

66 67 68

Endelig kunne museet igen indvies den 21 juni 1975. Det blev en stor festdag med mange gæster. Harald Gades familie var godt repræsenteret, selvom han ikke selv kunne deltage pga. et svagt helbred. De mange blomster som museet modtog den dag blev alle kørt på Skovgården Alderdomshjem til glæde for beboerne der.

69

Som tidligere nævnt blev Hadsund Egnsmuseum og Als Hjemstavnsmuseum sammenlagt i 1976 til eet statsanerkendt museum, som derved kunne få tilskud fra stat og amt. Tilskuddet udgjorde omkring 70-80 % af museets årlige indtægter, så det var ret godt, idet Harald Gades store tilskud dengang gav kr 36.000 om året i renter, men selvom vi nu havde flere penge blev der holdt meget igen med udgifterne.

Museumsbestyrelsen var dengang:

Formand Borgmester Tage Jespersen, kasserer C. Fournaise, Elmer Harbo, Thinus Nielsen, Regnar Thorup, Ras Rasmussen, Oskar Møller Sørensen plus 2 repræsentanter fra byrådet, som jeg ikke husker navnene på samt undertegnede Egon Larsen.

I disse år blev der skrevet abejdsplaner til museerne. For vort vedkommende fik vi god hjælp af Museumsrådet, som gav kr 5.000 til formålet samt anbefalede Lillian Foersom til at skrive arbejdsplan for Als Hjemstavnsmuseum og Hadsund Egnsmuseum i 1978.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *