Østhimmerland 1940 – 45

Østhimmerland 1940 – 45
Af Poul Hansen og Egon Larsen, Hadsund.

Beboerne i Als og Helberskov blev, ligesom
store dele af landets øvrige befolkning, væk-
ket af lavtflyvende tyske luftfartøjer den 9.
april 1940 om morgenen.

Senere generede fly-
verstøjen et ligfølge, under en begravelse på
Als kirkegård. Tyskerne var i færd med at be-
sætte Danmark. Allerede dagen efter ankom den
første tyske afdeling til Als, hvor de blev
modtaget af lokale sympatisører, og lidt se-
nere fortsatte de mod Helberskov, hvor “Bjer-
get” blev besigtiget, og en fast garnision
blev etableret med ca. 150 soldater.

Tyskernes formål var at befæste Bjerget, den ca. 25m
høje sandbanke sydøst for byen, og kort tid
efter påbegyndtes et omfattende arbejde med
at fjerne sand og opføre befæstnings anlæg, som
involverede mange mennesker, deriblendt en
stor del fra egnen.

Udsigt fra Toppen af Bjerget.
Udsigt fra Toppen af Bjerget.

Tyskerne havde til hensigt at anbringe 4 stk. 75 mm kanoner i Bjer-
get og andet skyts i nærheden. Arbejdet skred
frem og den lille fredelige landsby, kendt for
de mange gamle gårde med stråtage, og den sto-
re udvandring, blev således befæstet. Stedet
var omhyggeligt udvalgt af tyskerne, for at
kunne forsvare mulige allierede angreb fra
søsiden og tre store fjordes ind- og udløb:
Limfjorden, Mariager Fjord og Randers Fjord.

 

Besættelsen skred frem, og anlægget på Bjer-
get stod færdig og blev afprøvet. Ofte øvede
tyskerne sig i brugen af håndvåben imellem
Helberskov og Odden, de kunne tillige være
til fare for den stedlige befolkning når
vildfarne kugler peb om ørerne på dem. En
dag blev det dog en gårdejer for meget, og
han klagede til tyskerne, som blev overrasket
over denne meningstilkendegivelse.

Men den 5. april 1945 skete der ting på Bjer-
get. Garnisionen havde lægebesøg med det for-
mål at vaccinere styrkerne. Soldaterne lå
ude og nød det fine vejr, medens garnisions-
kommandanten var borte. På dette tidspunkt
havde de allierede optrappet deres luftangreb
ganske betydeligt, og bølge efter bølge af
flyvemaskiner overfløj Danmark dag og nat,
med det formål at sænke tyske skibe i Katte-
gat og Østersøen og andre betydningsfulde
militære mål.

Den pågældende dag omkring kl.16
dukkede en stor formation engelske mosquito-
jagere op over Kattegats nordlige horisont,
og da disse var på højde med Bjerget, åbnede
de tyske artillerister ild mod englænderne,
der besvarede ilden, samtidig brød 3-4 mas-
kiner ud af formationen, dykkede ned og be-
strøg Bjerget med deres 20 mm maskinkanoner
og forsvandt igen ud over havet. Området
lignede en slagmark med døde og sårede, som
i hast blev bragt til hospital. Sammenstødet
med RAF havde kostet dyrt. RAF slap med et
beskadiget jagerfly, forårsaget af tyskerne
under kampen.

Krigen nærmede sig sin afslutning, de tyske
fronter brød sammen og i begyndelsen af maj
ankrede tre tyske korvetter op ved indsej-
lingen til Als Odde og ønskede lodshjælp til
at passere indløbet til Mariager Fjord.

Dette kom lokale modstandsfolk for øre og straks
fik de to lodser ved lodseriet en henstilling
om straks at gøre sig usynlige, for at hindre
de tyske orlogsfartøjers indtrængen i fjorden
Den 4. maj om aftenen meddelte BBC”s danske
stemme i London, at tyskerne havde overgivet
sig, og Danmark var atter et frit land. Be-
gejstringen var enorm. Samme aften, som bud-
skabet lød fra London, befandt en af lodser-
ne, Ib Velling, sig i området omkring Odden
og blev pågrebet af tyskerne, ført ud til
stranden, hvor han blev henrettet.

I tiden før og efter 4. maj. var der en bety-
delig udskiftning af officere og menige i
Helberskov, ofte med folk fra andre tyske
militær for lægninger langs med kysten op til
Frederikshavn, som troede fuldt og fast på
nacismens idealer og ideer, og ikke ville
tillade tyske overgivelser. Sådanne folk søg-
te til Helberskov omkring kapitulations dagen,
og den forholdsvise nye kommandant Simon var
ingen undtagelse, han var ikke til sinds til
at overgive garnisionen, at ikke alle tys-
kerne var lige enige vidner kraftigt skyderi
om i den vestre ende af skolen i Helberskov,
hvor nogle tyskere holdt til den 4. maj, i
hvert fald blev to døde båret ud derfra, mu-
ligvis efter et lokalopgør.

På vej ned til forhandling, med den unge engelske løjtnant i spidsen og med overlæge Kindt som tolk.
På vej ned til forhandling, med den unge engelske
løjtnant i spidsen og med overlæge Kindt som tolk.

 

 

 

 

 

 

Dagene gik og modstandsbevægelsen kom ind i billedet og
forsøgte at få tyskerne i tale, men disse
ville fortsat ikke forlade lejren. Samtidig
forberedte tyskerne sig til et muligt væbnet
opgør og udstationerede soldater på strate-
giske steder i omegnen af Helberskov, hvor
tyskerne nu var svundet ind til ca. 70 mand.
Modstandsfolk fra Hobroområdet ankom til
Helberskov og blev indkvarteret på skolen.
Pastor Larsen fra Als, der også var mod-
standsmand, kontaktede en dag de engelske
militære myndigheder og bad dem om assistan-
ce til at klare problemet med tyskerne.

 

Ouegruppen parat til sprængning af tysk ammunition.
Ouegruppen parat til sprængning af tysk ammunition.

Henvendelsen blev efterkommet, og den 10. maj
ankom 4 panservogne med den 21-årige løjtmant
Johan Phipps i spidsen til Helberskov for at
bistå ved forhandlingerne med tyskerne. Den
tyske kommandant var stadigvæk ubøjelig, ef-
ter at en større forsamling af modstandsfolk
og militære myndigheder var blevet sammen-
kaldt samme dag ved Bjerget.

Før vi starter Krigen, skal vi lige ha´ en kop te.
Før vi starter Krigen, skal vi lige ha´ en kop te.

Men man enedes
om at fortsætte samtalerne inde i skolen, og
langt om længe blev det aftalt, at tyskerne
skulle rømme Bjerget og bære våbnene ud der-
fra, med ret til at hver tredie soldat måtte
være bevæbnet og endelig til sidst, at alle
tyske styrker skulle være ude af Helberskov
inden næste dag kl. 17.

Alle våben bæres ned fra Bjerget. Nu går det den rigtige vej.
Alle våben bæres ned fra Bjerget.
Nu går det den rigtige vej.

Tyskernes sidste bastion i norden var hermed
en saga blot. Nu forestod at stort oprydning-
sarbejde, hvor Falck assisterede med at køre
kanonerne bort og modstandsfolk medvirkede ved
sprængningen af områdets store ammunitions-
lager, som fik ruderne og døre til at revne
i Als og Helberskov. Sporene efter tyskerne
skulle fjernes og nye tider ventede forude
for samfundene ved Himmerlands sydøstkyst.

Så stor blev hullet, ved første sprængning.
Så stor blev hullet, ved første sprængning.

Ved udarbejdelsen af dette stykke er bl.a.
anvendt citater fra Christian Eriksen, Als,
samt andre vidner til hændelserne i området
under 2. verdenskrig.

 

3 tanker om “Østhimmerland 1940 – 45”

 1. Er der nogen som ved hvad der skete i Mariager har selv været ude og se nogen tyske kampvogn stilling uden for Mariager men syns aldrig at jeg kan finde noget om hvad der foregik i Mariager

  1. Jeg vil foreslå, at du besøger biblioteket i Mariager. Spørg efter bogen “1940-45, Mariager Fjord”. Her er der 124 sider med stof om besættelsestiden ved fjorden.
   Sikkert også det, du søger.
   Ellers er der een, der rejser rundt med et foredrag om samme emne, – og noget udbygget i sammenligning med bogen.

 2. I skriver, at Helberskov-fæstningen var den sidste tyske bastion i Norden.
  Det er ukorrekt.
  Flere andre steder, bl.a. i Hals, sluttede krigen senere end 10.maj 1945.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *