Byens Trommeslagere

Byens Trommeslagere  Af Egon Larsen, Hadsund

I Hadsund var der engang, ligesom i mange andre byer, en

Adolf Gade.
Adolf Gade.

trommeslager, der gik rundt med trommen i byens gader, og
med jævne mellemrum brugte sine trommestikker så det gjal-
dede og derefter udråbte, hvad det nu kunne være, som han
var sendt ud at reklamere for.

Det var jo den tids reklamemand, og han var en meget popu-
lær skikkelse i bybilledet.

 

 

Det var også trommeslagerens opgave at formulere og frem-
føre reklameteksten så kort, klart og præcist som muligt.

Trommen var også ude, når der engang imellem kom teater,
cirkus eller en foredragsholder besøgte byen, ligeledes
når der blev afholdt generalforsamlinger eller møder, og
mange andre emner.

I de sidste år trommen blev brugt var for det meste, når
der var flæskespil, og for dem der dengang oplevede at se
og høre Herluf Sauer tromme og råbe så højt, at det kunne
høres vidt omkring, det er næsten som om det svinger i ø-
rerne endnu: “HUSK !!! H.B.s store flæskespil på restaurant
jydegaarden i aften klokken tyve tredive”.

Hvor langt tilbage i tiden, der har været trommeslager her
i byen, er svært at sige noget om, men ud fra beretningen
om, at Harald Gade var lo år, da han første gang afløste
som trommeslager, og det vil sige at i 1895 var trommen for
længst indført her i Hadsund, og trommen skulle muligvis
bestilles hos bødkermester Niels Gade, indtil omkring 1900,
hvorefter trommen blev bestilt hos malermester Frederik
Linder Sauer, der en gang imellem sendte sin lærling ud
med trommen, indtil hans egne sønner kunne begynde.

Navne på byens trommeslagere igennem årene: To af bødker-
mester Niels Gades sønner, Harald og Adolf Gade. Syv af
malermester Fr.Linder Sauers sønner Alf, Osker, Axel, Her-
luf, Tage, Harry og Elmer Sauer.

Herluf Sauer var kun 10 år, da han begyndte at afløse sine
brødre omkring 1914 og han beholdt hvervet længst af dem
alle, med ikke mindre end 53 år som byens trommeslager.

En trommetur rundt i byen var en god, hurtig effektiv og
billig reklameform, men hvordan var honoraret i forhold
hertil?

I mange år blev en trommetur for det meste betalt med va-
rer som f.eks. kød og fisk eller spilleplader til flæske-
spillet og meget andet.

Herluf Sauer i 1954
Herluf Sauer i 1954

I 1930 var betalingen 3 kr og i 1967 var beløbet oppe på
35 kr, for en tur der dengang varede flere timer.

Maleren Herluf Sauer fortalte engang efter krigen om en
episode, som han havde haft med tyskerne under krigen.
Herluf Sauer blev dengang da der var folkestrejke, kaldt
op til den tyske kommandant, der beordrede ham til at gå
igennem byen med trommen og udråbe følgende: “Hvis det
danske folk ikke går i arbejde igen i morgen, så vil der
blive taget gidsler”.

Herluf Sauer kom herved i en frygtelig klemme. Han turde
ikke nægte over for tyskerne og han var bekymret for,
hvad der kunne ske ham, hvis han gik imod sine landsmænd.
Herluf Sauer fandt dog på råd. Han gik hjem og sparkede
hul i trommeskindet, hvorefter han gik ned og viste den
tyske kommandant sin tromme, som desværre var gået i styk-
ker.

Derved undgik han dengang, at komme ud med trommen.

I 1949 var fem af Jyllands trommeslagere inviteret til
København i forbindelse med en udstilling, hvor den popu-
lære mand fra radioens underholdning, Svend Pedersen, ar-
rangerede en radioudsendelse med trommeslagere fra Ebel-
toft, Hobro, Aars, Skive og fra Hadsund medvirkede maleren
Herluf Sauer.

Disse trommeslagere skulle alle aflægge en prøve på hvordan
det lyder, når de derhjemme er ude med trommen. Da det blev
Herluf Sauers tur kom han uforvarende til at reklamere i ra-
dioen ved at sige: “Der er prima hestekød på torvet fra Laj
Søren”.
Dette blev påtalt af Svend Pedersen, og det er muligvis der-
for, at det huskes endnu.

Den 1. december 1954 var det 100 års jubilæums dagen for
Hadsunds ophøjelse til handelsplads. I den anledning var
trommeslageren festklædt da han gik byen rundt og forkyndte
om det forestående kongebesøg.

I forbindelse hermed blev der af Hadsund amatørteater opført
en parodi af Kong Frederik den syvendes landgang og modta-
tagelse i det daværende Hadsund i 1854.

En anden gang var Herluf Sauers bror murer Harry Sauer ude
med trommen bom, bom, bom og stikkerne gik: “HUSK!” bom, bom,
bom, …… “Ja, hvad fanden var det nu, jeg skulle huske?”
hvorpå han gik hjem igen med trommen fuldstændig blank.

Det kunne også hænde at trommeslageren skulle ud flere gange
samme dag.

Engang var han derfor først ude for at gøre beboerne opmærk-
somme på, at der af en eller anden grund blev lukket for
vandet.
Dernæst var han ude at reklamere for en god film i biografen,
men under denne tur kom han imidlertid til at blande rundt
på ordlyden, som derved kom til at lyde sådan her: “Der er
lukket for vandet i biografen klokken otte”.

Det har dog muligvis været en god reklame alligevel for den
aften var der udsolgt i biografen, men om det skyldes den
lille fejltagelse skal være usagt.

tromme 2