HADSUND EGNSMUSEUMS HISTORIE. 3. del

Julekalender 3. Dec. 2014

Hadsund egns museum

På bestyrelsesmødet i September samme år blev det besluttet at museet skulle indvies den 2. Oktober og at Harald Gade med flere skulle indbydes. Arbejdet var blevet gjort af Niels Skånvad, Agathe Skånvad og undertegnede. Men da vi var klar til indvielsen, stillede bestyrelsen op til fotografering til avisen, samt påbegyndte registreringen af museets effekter. Læs videre HADSUND EGNSMUSEUMS HISTORIE. 3. del

HADSUND EGNSMUSEUMS HISTORIE. 2. del

Julekalender 2. Dec. 2014

Nu stod vi med en museumsforening, en bestyrelse samt tilsagn om huset i Vestergade 15, der ville blive til rådighed ad åre. Indtil da var effekterne, der var blevet samlet af familien Gade opbevaret flere steder i byen. Bestyrelsen skulle nu finde et lokale hvori alt dette kunne samles, dertil kom daværende sognerådsformand Jens Rask til stor hjælp ved at stille det gamle Sprøjtehus på Vandværksvej til fri rådighed.

Hadsund sprøjtehus

 

SPRØJTEHUSET  Læs videre HADSUND EGNSMUSEUMS HISTORIE. 2. del

HADSUND EGNSMUSEUMS HISTORIE. 1. del

I 2014 har Hadsundby.dk med stor hjælp fra Else Bruun Larsen for første gang en julekalender. Julekalenderen omhandler Egon Larsens beretning om Hadsund museums historie tilsat billeder om hvordan det hele startede.

Vi har delt den op i 24 dele hvor nogle dele er tekst og andre dele er billeder. Vi håber i vil følge med i december mdr.

Rigtig glædelig jul .

Julekalender 1. Dec. 2014

 

FORORD

På opfordring af tidligere borgmester i Hadsund Tage Jespersen skriver jeg her historien om Hadsund Egnsmuseum, som jeg husker det, lige fra den spæde tanke om et museum  og frem gennem årene med alle besværlighederne, der måtte løses på en eller anden måde, samt det store arbejde for museet, der er foretaget i årenes løb. Min datter Else Bruun Larsen har sammenfattet dette i 2010 efter mit håndskrevne manuskript.

Læs videre HADSUND EGNSMUSEUMS HISTORIE. 1. del

Hadsund skoles lærere den 12. december 1962

Hadsund skoles lærer 1962

 

Vi har modtaget på Mail :

Hadsund skoles lærere den 12. december 1962:

Bageste række fra venstre: 1. Th. A. Malthe, 2. Arne Christiansen, 3. Berg, 4. H. Johannsen, 5. Jespersen,  6. Knud Jensen, 7. Jørgen Udsen, 8. Erik Sørensen, 9. Trads, 10. Holger Graversen, 11. Peder Munk, 12. Lund Pedersen, 13. Regner Nielsen, 14. Simon Larsen.
Læs videre Hadsund skoles lærere den 12. december 1962