Tak for alle historierne.

Egon Larsen er død

I barndomshjemmet på slægtsgården Møllegården i Visborg Sogn talte man ofte om Hadsundegnens historie, Egons

interesse for fortiden blev vakt og mangen en mark blev allerede i barnegon larsendommen gennemtravet i håb om at finde fortidslevn
i form af flinteredskaber.
At opvokse på en gård gav tæt kontakt med naturen og allerede som 12 årig startede han sit mere end 60 årige virke som
biavler.

Efter 7 års skolegang og konfirmation blev det til et par år ved landbruget, men at arbejde med træ lå hjertet nærmere og
i 1938 kom han i lære hos snedkermester C.J.Godballe som snedkerlærling og fortsatte efter endt læretid i 1943 med at
arbejde som snedkersvend hos Godballe, en af egnens dygtigste snedkermestre .

I 1946 sagde Inger og Egon JA i Ribe Domkirke. Parret bosatte sig i Hadsund og fik 3 børn.

Som en eftertragtet og dygtig snedker har Egon arbejdet hos flere af egnens tømrer- og snedkermestre og kan med
stolthed mindes at have lavet mindst 50 kvart- og halvsvingstrapper i Hadsund og omegn – ingen helt enkelt sag, da hver
enkelt trappe er speciel og skal passe på millimeteren.

Dygtigheden som snedker bragte ham også arbejde om aftenen idet han i en årrække drev aftenskole med træsløjd i
Korup- og Hadsund Skole.

Folk som kender Egon, ved at hans hjerte banker for fortiden og egnens historie.

Og når han som barn blev sendt til Hadsund for at handle hos Bødker A. C. Gade, hvor flinteredskaber var udstillet
sammen med røgede pølser gik snakken om fortiden.

Det blev dog ikke kun ved snakken, hen i mod krigens slutning begyndte ideen om at oprette et museum med Gades
samling som grundlag at tage form, og i 1949 holdt man det første museumsmøde.

Efter en del år blev ideen til virkelighed og i 1962 stiftede man Hadsund Museumsforening og arbejdet med at omdanne
det daværemusnde gamle sprøjtehus til et museum tog fat. Hadsund Museum åbnede første gang i 1963 .

Sprøjtehuset blev for lille og man flyttede i 1967 med økonomisk bistand fra fabrikant Harald Gade til Vestergade 15.

Museet voksede og i 1972 begyndte kæmpearbejdet med at omdanne Rosendalsgården,som Hadsund Kommune havde
købt til formålet, til det nuværende Hadsund Egns Museum, som åbnede i 1975.

Helt fra museets start var Egon Larsen den bærende kraft og lagde mange tusinde ulønnede timers arbejde i at bygge
museet op til en standard, der kunne virkeliggøre statsanderkendelse som Egnsmuseum. For det har han gennem årene
modtaget en række legater,blev i 1991 tildelt Nansens Pris for ”påskønnelsesværdig indsats til gavn for lokalsamfundet”
og i 1997 blev han æresmedlem af Hadsund Museumsforening.

Ved siden af alt museumsarbejdet var der en del foreningsarbejde og i 1975 blev Egon Larsen valgt ind i Museumsrådet
for Nordjyllands Amt, samme år oprettedes de lokalhistoriske arkiver i Nordjylland hvor han stadig er aktiv.

Hadsundegnen rummer en masse historie, bl.a Danmarks ældste Glasværk, som Egon efter en del søgning fik lokaliseret
til Anker Steffensens mark i Glargårdene.

Egon havde i flere år et fortrinligt samarbejde med museumsinspektør Jan Kock, der er velbevandret i glassets historie og
under ledelse af Ålborg Historiske Museum udgravede og dokumenterede han sammen med sin søn Jørn resterne af
Danmarks første Glasværk, som bl.a havde leveret vinduesruder og drikkeglas til det nye slot på Visborggård i 1575.

Efter anderkendelsen af Hadsund Egns Museum fungerede han i en årrække som formand for museet og var en afholdt
kustode, idet han kunne fortælle historien om hver enkelt fotografi og genstand i museets store samling.

Hukommelsen har aldrig fejlet noget og Egon har gennem årene hjulpet mange med slægtsforskning, idet han kan læse den
gamle gotiske håndskr
ift i Kirkebøgerne.Han har forsket i utallige slægter i hele landet,og så fjernt som fra USA har folk
henvendt sig for at lære om rødder i Danmark.

I 2005 blev Egon alene, men nyder godt af alle sine venner og bekendte, han kender ikke til kedsomhed, selvom synet har
svigtet i det sidste og det ikke er blevet til så mange besøg på Landsarkivet i Viborg som han kunne ønske.
”Spændende har det været” siger Egon Larsen

Tak for alle historierne.

Ære være hans minde .

En tanke om “Tak for alle historierne.”

  1. Med sorg hører vi, at vores gode ven, Egon Larsen er død. Vi var til hans 94 års fødselsdag den 18. maj, hvor Egon var i godt humør og ikke var anderledes tilpas end han plejer at være. Desværre rejser vi til Voerså nu til formiddag (hvad Egon godt vidste) men kommer hjem igen torsdag formiddag. Håber vi kan nå at få sagt rigtigt farvel til ham. Mon nogen vil give os besked om det på ovenstående adresse. Med venlig hilsen, Hanne og Per Andersen, Harlekinvej 7, Aalborg. Eller 40 52 52 05. Tak.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *