HADSUND EGNSMUSEUMS HISTORIE. 3. del

Julekalender 3. Dec. 2014

Hadsund egns museum

På bestyrelsesmødet i September samme år blev det besluttet at museet skulle indvies den 2. Oktober og at Harald Gade med flere skulle indbydes. Arbejdet var blevet gjort af Niels Skånvad, Agathe Skånvad og undertegnede. Men da vi var klar til indvielsen, stillede bestyrelsen op til fotografering til avisen, samt påbegyndte registreringen af museets effekter.

Hadsund Egnsmuseum blev indviet d. 2.oktober 1963 med deltagelse af: Sognerådsformand Jens Rask, Hadsund. Fabrikant Harald Gade og hans datter Helene Gade, København. Tre lokalredaktører fra Hadsund. Desuden deltog bestyrelsen og en 5-6 personer.

Hadsund samlet i museet

Udover de effekter der var indsamlet rundt omkring i omegnen, var der kun en halv snes gamle billeder fra Hadsund. Efter indvielsen skiftedes vi til at være der i åbningstiden, og der blev skænket flere effekter både her og efter aftale. I løbet af efteråret blev der vist stor interesse for de udstillede dele, og der var altid noget der skulle repareres eller andre opgaver at udføre.

MUSEET AFHOLDT EGNSUDSTILLING I 1964.

Skånvad fremlagde en plan om at holde en egnsudstilling på Hotel Hadsund med både privat ejede – og effekter fra museet. En sådan udstilling kunne skabe stor interesse for museet og bestyrelsen blev enige om at inddrage suppleanterne malermester Ernst Jensen og undetegnede i arbejdet. Vi blev inviteret med til et møde for at høre om planen, hvordan arbejdet skulle fordeles og hvordan det hele skulle foregå.

Midt på salens gulv skulle der laves et minipanorama fra fjorden lige fra Havnø til Aa Mølle med stråtækte huse og vandhjul, der kunne dreje med lidt vand, færgeri med færge og små huse.

Fjordpanoramaet blev delvis mit job at lave, samt 10 spanske vægge- skillevægge til at hænge billeder m.m. på. Det blev besluttet at åbne udstillingen den 5.-8. Juni 1964.

Først i Juni måned begyndte vi at samle sammen ved hotellets store sal, her gik vi i gang med opstilling af borde og spanske vægge, så salen var klar til udstillingen. Det største arbejde var at lave minipanoramaet af fjorden. Det blev omkranset af blokke med flere lag plastik, så det kunne holde vand, og formet med mange baller spagnum, og hele området blev beplantet med små grantræer fra skovmand Jens Justesen.

Da vi begyndte med arbejdet var vi en halv snes hjælpere, men efterhånden som tiden gik smuldrede interessen og hen på natten sagde Ernst Jensen: ” Egon, skal vi ikke gå hjem, for nu er vi snart færdige og har arbejdet alene længe.” Det gjorde vi så.

Næste dag blev vi færdige og om eftermiddagen åbnede udstillingen for besøgende. Selvom der ikke var trængsel, var der stor interesse for at se og høre om de mange gamle redskaber m.m. Peter Riismøllers gennemgang af udstillingen blev fulgt med stor interesse, han gav en god forklaring om hver ting og dens anvendelse, især når det var om lertøj og Hellumpotter. Efter nogle gode udstillingsdage ventede et større oprydningsarbejde af salen og tilbagelevering af lånte effekter med tak for lån. Værst var det at tømme fjordpanoramaet, vi skulle passe på parketgulvet og alt vand måtte bæres ud, så det blev langt over midnat inden vi kom hjem.

Under udstillingen blev der skænket gaver, som efterfølgende opbevaredes i Sprøjtehuset. Et par dage efter kom den triste meddelelse at bestyrelsesmedlem P.H. Wenslev var død. Derpå blev jeg indsat som bestyrelsesmedlem.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *